Texas Hold’em

Texas Hold’em

Senaste åren har Texas Hold’em blivit pokervärldens mest populära spelform. Det har blivit uppenbart på såväl landbaserade casinon som casinon online. För att spela Texas Hold’em med framgång är det många regler man behöver lära sig. Till en början behöver man inte veta mer än att respektive spelare får två hålkort, det vill säga kort med framsidorna vända nedåt. Därefter kommer fem gemensamma och öppna kort att placeras framför spelarna – att korten är öppna innebär att framsidorna är vända uppåt till skillnad mot hålkorten som är vända nedåt.

När hålkorten och fem gemensamma kort har delats ut är utmaningen att bilda bästa möjliga femkortshand. Spelarna får själva välja hur korten kombineras. Det finns således inte några regler för hur många hålkort, eller öppna kort för den delen, som måste användas. Utmaningen är inte bara att bilda den bästa möjliga femkortshanden – utan framför allt att bilda en femkortshand som är bättre än konkurrenternas femkortshänder. Den bästa handen i Texas Hold’em är Royal Flush, en färgstege med ess som högsta kort. Sitter man på Royal Flush är man omöjlig att slå.

Spela Texas Hold’em

Till den som vill lära sig spela Texas Hold’em är rekommendationen att spela på gratisbord online. Där har man möjlighet att pröva sina vingar utan risken att förlora sina insatser. Innan man prövar sina vingar underlättar det om man har kännedom om grundläggande pokertermer som exempelvis blinds, floppen, turn och river. Förutom pokertermer behöver man även förståelse för spelstrukturen, utan att förstå den är det en omöjlighet att göra sig själv rättvisa. Nedan kommer pokertermer att förklaras, likaså den övergripande spelstrukturen.

Blinds

I Texas Hold’em använder man en dealer button – fritt översatt till dealerknapp – som har till uppgift att indikera vilken spelare som är handens dealer, knappen har således en symboliskt viktig funktion. Den första spelaren som sitter motsols från dealern inleder spelet med att placera en small blind, eller den lilla mörken om man så vill. Nästa spelare har till uppgift att placera en big blind – den stora mörken – och det vanligaste är att big blind är dubbelt så stor som small blind. Variationer förekommer när det kommer till blinds, exempelvis vid limitspel.

Valmöjligheter

Spelar man poker, exempelvis Texas Hold’em, har man många valmöjligheter. Man kan välja mellan bet, check, fold eller raise – dock behöver man alltid tvungen att anpassa sitt val efter hur spelaren innan valde att spela. Oavsett hur spelaren innan har spelat finns alltid möjligheten att lägga sig, det vill säga att välja alternativet fold. Har ingen spelare vid bordet placerat sin insats kan man däremot välja alternativen bet eller check – att satsa eller att behålla sina kort. Om en spelare har placerat en insats kan nästa spelar välja mellan alternativen fold, call eller raise.

Innan floppen

När spelare har analyserat sina hålkort kan de välja mellan att syna eller raisa big blind, det vill säga höja den stora mörken. Spelet inleds till vänster om big blind. Att syna innebär att man matchar big blind, väljer man att höja måste man spela det dubbla beloppet eller högre. Man fortsätter sedan medsols, vilket innebär högervarv. Instruktionerna är generella och ska därför tas med en nypa salt. Variationer förekommer nämligen mellan exempelvis traditionell Texas Hold’em, Limit Hold’em, No Limit Hold’em och Pot Limit Hold’em.

Floppen

Nästa steg i Texas Hold’em är att dela ut tre gemensamma kort – samtliga kort har framsidan uppåt. Att korten är gemensamma innebär att samtliga spelare har möjlighet att använda dem. Spelaren först till vänster om dealerknappen placerar den första insatsen. Hur strukturen ser ut efter floppen skiljer sig inte från innan floppen – dock har spelare möjlighet att checka om ingen spelare har satsat. Floppen är således benämningen för tre gemensamma kort som alla har framsidan uppåt. Det är en grundläggande pokerterm pokerspelare behöver förstå.

Turn

Om satsningsrundan efter floppen är avslutad kommer ytterligare ett fjärde gemensamt kort att delas ut – det kallas för turn, ibland kallar man det för fjärde gatan eller fourth street. Precis som floppen har fjärde gatan framsidan uppåt. Därefter följer en satsningsrunda som börjar med närmaste spelare till vänster om dealerknappen.

River

Efter turnen kommer ett femte och sista gemensamt kort att delas ut, även det med framsidan uppåt. Och precis som efter floppen och turnen kommer spelaren till vänster om dealerknappen att placera den första insatsen. Förstår man vad floppen och turnen är blir det inte förstå vad river är – det är egentligen samma sak bara att man givit dem olika namn.

När korten visas

Visar det sig att fler än en spelare återstår efter rivern måste respektive spelare visa sina kort. Den spelare som sitter på den bästa femkortshanden vinner. Händer det att två spelare sitter på samma hand kommer potten fördelas broderligt. Observera att samtliga färger har lika värde i Texas Hold’em. När potten fördelats är det hög tid för nästa omgång – dealerknappen kommer förflyttas medsols. Det som händer är att spelare placerar sina blinds och tilldelas nya kort. Och sedan kommer proceduren att återupprepas enligt tidigare instruktioner.

Limit, No Limit, Pot, Mixed Texas Hold’em

I stort är reglerna för Limit och No Limit Texas Hold’em, Mixed Texas Hold’em och Pot Limit Hold’em desamma. Dock finns det undantag man behöver ta i beaktning när man spelar någon form av Texas Hold’em. I Limit Texas Hold’em får man exempelvis inte satsa hur som helst, och i No Limit Texas Hold’em är den minsta satsningen alltid densamma som den stora mörken och man får endast göra fyra satsningar – bet, raise, reraise och en cap, vilket är uttrycket för den sista satsningen. Och efter turnen samt rivern dubbleras respektive satsning och höjning.

Observera att exemplen ovan endast är ett axplock. Den som har grundläggande förståelse för Texas Hold’em rekommenderas att på egen hand utforska olika former av Texas Hold’em som Limit eller No Limit Texas Hold’em, Mixed eller Pot Texas Hold’em. Många spelbolag har ett stort utbud av pokerrum som erbjuder olika former av Texas Hold’em. På nätet har du också möjlighet att spela på gratisbord om du inte vill spela om pengar – det är också ett utmärkt alternativ för den som vill lära sig mer om poker i allmänhet och Texas Hold’em i synnerhet.

Texas hold'em