Roulette

Roulette som spelform

Det är enkelt att förstå och spela roulette. Förmodligen finns det ingen enklare spelform på casino. Desto enklare spelet är att förstå, desto större är husets fördel – och roulette är inget undantag. Om du prioriterar spelformer som är lättbegripliga före chanser att vinna kommer du uppskatta spelformen. Söker du däremot efter spelformer som kräver tankeverksamhet finns det spelformer som är mer stimulerande än roulette, så även om du prioriterar spelformer med anständiga utdelningar. Oavsett vad man prioriterar är roulette en spännande spelform i sin enkelhet.

En av flera skillnader mellan roulette och andra bordsspel är att markerna inte har synliga valörer. Roulettebord har sex till åtta uppsättningar av olikfärgade marker och varje uppsättning består av 300 marker. När spelare köper marker får han eller hon en egen färg, värdet för respektive chip är inköpet dividerat med antalet chips. Dealern placerar ett tecken på spelarens stapel med marker för att indikera värdet. Markerna får aldrig lämna bordet under pågående spel eftersom markernas värde endast gäller för just det roulettebordet.

Nedan får du läsa om amerikansk, europeisk och fransk roulette. Här får du även inblick i konspirationsteorier och myter inom roulettespelens förunderliga värld. Dessutom får du lära dig ett grundläggande spelsystem som många roulettespelare gärna använder, dock ska man förhålla sig kritisk till spelare som påstår att det finns vattentäta strategier för att vinna – för några vattentäta strategier finns det nämligen inte. Roulette handlar endast om slumpen även om med hjälp av statistik kan förbättra sina chanser att vinna.

Amerikansk roulette

Amerikanska roulettehjul består av siffrorna 1 till 36 samt 0 och 00. Att spela amerikansk roulette är mycket enkelt – man placerar sina insatser och därefter snurrar dealern hjulet. Några sekunder senare kommer kulan att landa i ett fack. Den enda skillnaden mellan amerikansk och europeisk eller fransk roulette är dubbelnollan. Med dubbelnollan har huset än större fördel, och därför föredrar europeiska roulettespelare europeisk eller fransk roulette. House edge på amerikansk roulette är 5,26 procent, alternativt 7,89 procent beroende på kombinationen.

Europeisk Roulette

Europeiska Roulettehjul har siffrorna 1 till 36 och endast en nolla. Det innebär att house edge istället är 2,70 procent till skillnad mot amerikansk roulette där house edge är 5,26 eller 7,89 procent. Att europeisk roulette kallas för europeisk roulette innebär inte att europeiska roulettehjul inte finns utanför Europa – tvärtom. europeisk roulette är standard i hela världen med USA som undantag. Dock uppskattar man europeisk roulette även i USA, i staterna erbjuder man europeisk roulette som spelform framför allt i diverse high limit-rum på olika casinon.

Franska Regler

Fransk roulette har en half-back-rule som är till spelares fördel. Om spelare har placerat insatser på jämna spel som röda-svarta, udda-jämna, 1-18 eller 19-36 och bollen träffar nollan – då får han eller hon tillbaka halva sin insats. På franska kallas det för ”la partage”. Namnet på spelformen är missvisande eftersom la partage användas även utanför Frankrikes gränser. Man använder la partage bland annat i high-limit-rum på olika casinon i exempelvis Las Vegas. La partage är alltid till spelarens fördel eftersom spelaren får behålla halva sin insats istället för att förlora hela.

Om spelaren inte vill förlora halva sin insats finns ett annat alternativ – nämligen att fängsla densamma. Det innebär att spelaren får tillbaka insatsen om kulan träffar rätt i nästa snurr. Om kulan träffar nollan återigen måste spelaren träffa rätt nummer två gånger i följd för att dealern ska återbetala insatsen. Vill man inte att insatsen ska ligga kvar till nästa runda är rekommendationen att välja la partage före en prison, det vill säga att fängsla insatsen. Respektive alternativ har sina för- och nackdelar, dock är det omöjligt att på förhand veta vilket alternativ som är bäst.

Nummerplacering

Många tror att roulettehjulens siffror är slumpmässigt placerade. Det enda mönstret man ser är att röda och svarta siffror varvas med varandra och att två jämna tal följer efter två udda tal. Fördelningen av siffror är dock omsorgsfullt placerade. Om man delar upp roulettehjulet i sektioner är den totala summan för respektive sektion alltid densamma – så länge sektionerna har samma storlek. Intressant är att summan för samtliga siffror är 666 – och som bekant är 666 vilddjurets tal i Nya Testamentet. Huruvida det har någon betydelse får vara osagt.

Hjulen

Det finns konspiratoriska roulettespelare som hävdar att roulettehjul har en lättare och tyngre sida. Gravitationen medför att kulan mer ofta hamnar på den tyngre sidan. Och kanske var det så förr om åren när roulettehjulen hade sämre kvalitet. Moderna roulettehjul håller betydligt bättre kvalitet till följd av noggranna tester genom åren. Hittar man däremot daterade roulettehjul kan det vara så att det finns en lättare och tyngre sida – rykten säger att sannolikheten att hitta daterade roulettehjul förmodligen är högst i Europa och inte i moderna Las Vegas.

Bollstyrning

Emellanåt diskuterar roulettespelare huruvida dealern har möjlighet att påverka var kulan ska hamna. Det finns ingen anledning att diskutera frågan vidare eftersom det inte är så. Moderna roulettehjul är alldeles för avancerade för att dealern ska kunna påverka utfallet. Bollstyrning förekommer inte och det finns såväl fysiska som logiska förklaringar till det. Om dealern kunde styra bollen vore det mer logiskt om han eller hon bad en vän spela på ett utvalt nummer för att sedan dela vinsten rättvist hellre än att förstöra för andra spelare. Bollstyrning är en seglivad myt.

Spelsystem

Martingale-systemet innebär att satsningar dubblas succesivt. Principen är således mycket enkel – vid förlust dubblar man insatsen till nästa spel. Om vi för enkelhetens skull antar att du placerar 100 kronor på svart och det blir rött, då kommer du nästa gång att placera 200 kronor på svart. Förlorar du återigen, ja då kommer du spela för 400 kronor nästa gång. Vinner man på sitt tredje spel om den ursprungliga insatsen var 100 kronor blir nettovinsten 100 kronor. Martingale-systemet är en vattendelare – Martingale-systemet har sina belackare såväl som förespråkare.

Albert Einstein hävdade att det är omöjligt att vinna på spelformen såvida man inte stjäl pengar när dealern inte är observant. Med andra ord finns det anledning att förhålla sig kritisk till Martingale-systemet. Om du vill prova Martingale-systemet ska du naturligtvis göra det, dock ska det understrykas att systemet inte är vattentätt. Det finns spelare som lyckats väl genom att använda Martingale-systemet, precis som det finns spelare som gått under på grund av systemet. Och kanske är det bevis för att roulette i slutändan uteslutande handlar om slumpen.

Roulette